Welkom!

 

Onze fotoclub bestaat uit zowel professionele- als amateurfotografen.
Via vaste thema's en wisselende opdrachten worden onderwerpen gefotografeerd welke onze belangstelling hebben. Deze thema's kunnen betrekking hebben op reizen, actuele sociale problemen, natuur en vormgeving in de breedste zin van het woord.
Ook de techniek is een terugkerend onderwerp waaraan vaak interessante sessies worden gewijd.
Onze club beschikt over een vierkoppige flits installatie met drie softboxen en studio's welke door alle leden gebruikt kunnen worden.
Beoordeling van het geplaatste materiaal wordt door de leden onderling gedaan en op persoonlijke titel gepubliceerd.